Call for Papers

De 5e editie van SINC vindt plaats op dinsdag 14 februari a.s. We zijn op zoek naar een aantal aansprekende praktijkcases, die toepasbaar zijn op de software industrie.

SINC zal ingevuld worden met twee tracks over:

  • Building Beautiful Things
  • Ondernemen met Software

Voorwaarden:

  • Alléén voorstellen die worden ingediend via het bijgevoegde formulier worden gehonoreerd.
  • Het onderwerp van de presentatie heeft (actuele) meerwaarde voor de deelnemers
  • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kunt u via de ‘participantenpagina’ informatie opvragen, deelname met stand of lezing (praktijkcase/workshop) behoort tot de mogelijkheden.

Vul onderstaand formulier volledig in vóór 1 oktober a.s.

De programmaraad beoordeelt alle voorstellen op inhoud en samenhang met de thema’s. Uiterlijk 1 november hoort u of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat u dan dinsdag 14 februari de hele dag beschikbaar bent. De cases duren 30-35 minuten, inclusief vragen.

 

  • ORGANISATIEGEGEVENS


  • PERSOONSGEGEVENS